Seniorforsker René Bødker

4. april 2019

RSH-Dækken har talt med Seniorforsker René Bødker fra Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab, der har en stor viden om bl.a. mitter.

Han fortalte at mittelarverne ligger i jorden vinteren over, hvor de ved de første varme dage klækkes. Ved varme dage forstås varmen målt ved jordens overflade. Mitterne trives ved lune temperaturer.

Der vil derfor kunne udklækkes flere mitter på én dag ved 20 grader end to dage på 10 grader.

De kølige nætter vi oplever i øjeblikket, forsinker derfor mitternes klækning og aktivitet. Så selvom det er lunt om dagen, så er mitterne ikke særlig aktive om aftenen og natten.

René fortalte at de endnu ikke er begyndt at måle mittetrykket, men at måleudstyret forventes sat op ultimo april eller primo maj måned, hvor nattemperaturerne også begynder at blive lunere og dermed en stigende mitteaktivitet.

Hold derfor øje med temperaturerne om aftnerne og nætterne. Det er den, der er afgørende for, hvornår ”mitterne kommer”.

www.rsh-daekken.dk kan du se et stort udvalg af RSH dækkener.